Look before you leap (2015)

Look before you leap betekent letterlijk: ‘kijk uit voor je springt’, oftewel: ‘zint eer gij begint’. De springende hazen van het werk van Jan van Dijk zijn op het eerste gezicht een vrolijk en speels tafereel. Maar zoals de titel al zegt zit er achter de speelsheid ook een zekere waarschuwing.

De mens trekt diepe sporen in het landschap. De enorme invloed van mensen op het landschap en de natuur kan mooie dingen opleveren, maar het kan het landschap ook ten gronde richten. Look before you leap is een verwijzing naar de kwetsbaarheid van de natuur. Het werk vraagt ons om voorzichtig te zijn met ingrepen die mogelijk desastreus kunnen zijn voor de natuur. Laten we flora en fauna alle ruimte geven.

Jan van Dijk

Jan van Dijk

Look before you leap (2015)

Van Dijk verbeeldt zijn eigen wereld; een gefantaseerde werkelijkheid. Hij wil de vele indrukken een plaats geven, om zijn dromen zichtbaar en tastbaar te maken. Bij Van Dijk speelt emotie een belangrijke rol bij zowel het maken van een kunstwerk, als bij het beschouwen. Want juist die emotie brengt u dicht bij uzelf. Van Dijk zoekt in zijn werk graag de contrasten op, maar tegelijkertijd moet de juiste balans gevonden worden: hij noemt het zelf: “het herschikken van chaos”.

Kunst als ontsnapping

Kunst is voor Van Dijk tevens een schuilplaats; ontsnappen aan het grijs dat ons omringt. Zowel bij het abstracte als in zijn figuratieve werk, is het voor hem belangrijk dat een poëtische ondertoon steeds voelbaar en zichtbaar blijft.

Zeefdrukken en schilderstechniek

Naast zijn eigen werk in het kunstvak werkte Van Dijk 26 jaar aan de Academie voor Kunst en Vormgeving in Den Bosch en nog een aantal jaren aan de academie St. Joost in Breda voor de vakgebieden zeefdruk en schilderstechniek.

Look before you leap

“De springende hazen zijn ogenschijnlijk een vrolijk en speels tafereel. Maar zoals in de titel besloten ligt, zit er achter de speelsheid ook een zekere waarschuwing” – Jan van Dijk

Gekozen materiaal

Look before you leap is uitgevoerd in corten staal. De hazen uit het kunstwerk zijn uitgesneden met een plasmasnijder, vervolgens zijn ze gelast op de gebogen stalen pijp. Het werk is een opvallende gewaarwording in het landschap.

Boodschap/inspiratie

Invloed van de mens op het landschap

De mens trekt diepe sporen in het landschap. De enorme invloed van mensen op het landschap en de natuur kan mooie dingen opleveren, maar kan het ook ten gronde richten.

Flora en fauna de ruimte geven

Dit kunstwerk van Van Dijk is een verwijzing naar de kwetsbaarheid van de natuur. Van Dijk wil rondom het werk een bewustzijn creëren om voorzichtig te zijn met de natuur en het landschap. Want u wilt natuurlijk ook het landschap en de natuur doorgeven aan de volgende generaties. Daarom is het van belang om flora en fauna de ruimte te geven.