Over Kunst aan de Maas

Een landschapskunst route langs de Maas

Kunst aan de Maas is een landschapskunst route in de buitenlucht waar verschillende kunstenaars hun kunstwerken laten zien langs de oevers van de Maas en in de mooie landschappen van het buitengebied van de gemeente Oss. De rivier de Maas en zijn cultuurhistorische omgeving vormen een bijzondere locatie; een prachtplek met zichtbare en onzichtbare verhalen.

Samenwerking gestart in 2013

Kunst aan de Maas is in 2013 gestart als samenwerking tussen K26, de stichting Kunst en Cultuur Oss en de ondernemersstichting Maasmeanders.

K26 had daarbij de volgende ambitie: om hun kunstenaars ‘grootser’ en ‘monumentaler’ te laten werken in de buurt van de stad die zij zo goed kennen.

Het belangrijkste doel voor Maasmeander was om het gebied van hun ondernemers op de kaart te zetten met een evenement dat aansluit bij hun thema ‘culturele rivier’.

Organisatie

De krachten van beide partijen werden gebundeld en 3 jaar op rij werd een editie van Kunst aan de Maas neergezet.

Professionalisering Stichting Kunst aan de Maas

Na de vierde editie die werd georganiseerd door de Maasmeanders, besloten de partijen dat het tijd werd voor een professionaliseringsslag met een externe projectleider en in de vorm van een stichting: Stichting Kunst aan de Maas. De organisatiestructuur is aangepast en het artistiek inhoudelijke deel geprofessionaliseerd onder andere door het aanstellen van een kunstcommissie.

Kunstenaars uit alle delen van het land

Voor Kunst aan de Maas 2017 zijn er kunstenaars – uit alle delen van het land – gevraagd om kunstwerken te creëren geïnspireerd op het landschap.

 

Bestuur
Riny van Rinsum – voorzitter
Jurrien van der Veer – secretaris
Giel van Eekelen – penningmeester
Rob Beek – lid
Ivonne van der Velden – lid

Projectleider
Mieke Prinse

Kunstcommissie
Peke Hofman
Gert Kwekkeboom
Roos Terra

Werkgroep
Wim Hoezen – Maasmeanders
Lisette Kuijpers – K26

Communicatie
Claire van Nunen
Elke van Berkom

Geschiedenis

Kunst aan de Maas vindt plaats op een landschappelijke en sociale locatie aan de Maas met een cultuurhistorische omgeving. Het gebied heeft alle ingrediënten om het buitengebied van Oss tot een bijzondere plek te maken.

Een landschap met een verhaal

Zo leefden Romeinen op de Maasoevers. Eeuwen later – in de 16e en 17e eeuw – werd de Zuiderwaterlinie aangelegd; de vroegere scheidslijn tussen het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden met als belangrijkste taak te voorkomen dat Spaanse en Franse legers door konden breken naar de Hollandse steden, het hart van de Republiek.

Grave was de meest oostelijke vesting en in Ravenstein is de linie nog steeds voel- en zichtbaar onder andere in de Garnizoenskerk.

Religieus erfgoed

Daarnaast is er het religieuze erfgoed in Megen, het ‘Assisi aan de Maas’. Sint-Josephsberg in Megen is het oudste Clarissenklooster dat in Nederland bewaard is gebleven. Ook de Minderbroeders Franciscanen leven al eeuwen in deze stad. Hun ‘Heilige Bruurke’ is een begrip in de omgeving. 

Rijke historie

Megen, Ravenstein, Grave en de oorspronkelijke nederzetting Cuijk zijn eeuwenoude vestingstadjes met een rijke historie. Natuurmonumenten en het Brabantse Landschap vormen natuurgebieden in het landschap waar Kunst aan de Maas plaatsvindt, wat een grote invloed heeft op het landschap, de bewoners en de dorpen.

Onze partners

Speciale dank gaat uit naar