Eind september jl. is de vijfde editie van Kunst aan de Maas afgerond. Bijna 4 maanden stonden er 10 kunstwerken van professionele kunstenaars langs de oevers en in de omgeving van de Maas. Deze werken waren via diverse wandel- en fietsroutes te bezichtigen. Hoewel de afgelopen editie succesvol was, heeft de Stichting Kunst aan de Maas besloten het project niet meer voort te zetten.

Professionalisering en vernieuwing
Het afgelopen jaar heeft de organisatie een stevige professionaliseringsslag gemaakt, op organisatorisch, financieel en kunstinhoudelijk vlak. Zo werd de nieuwe Stichting Kunst aan de Maas opgericht en werd er een kunstcommissie aangesteld. De volgende stap was om het project te verduurzamen door partners in het veld te vinden die het project financieel mogelijk zouden kunnen maken, zodat Kunst aan de Maas niet langer afhankelijk zou zijn van (culturele) subsidies.

Helaas moet de Stichting Kunst aan de Maas concluderen dat er te weinig draagvlak is voor een dergelijk project in deze regio. Het ontbreekt aan partners, bedrijven en sponsoren, die het project financieel willen ondersteunen. Dat betekent dat er na vijf jaar Kunst aan de Maas een einde komt aan dit project.